Depressie?

Wat is een depressie en hoe werkt het?

Op deze pagina lees je alles over wat jij ook maar wilt weten over depressiviteit. We behandelen:

- De verschillende soorten van depressiviteit; 

- De symptomen die bij een depressie horen;

- Wat een depressie is;

- De oorzaken/symptomen van een depressie. 

Over het algemeen denken wij dat we het allemaal over hetzelfde hebben als wij van een 'depressie' spreken. Maar toch zijn er veel verschillende soorten van depressie te onderscheiden. We benoemen hieronder de meest voorkomende verschillende soorten:

De unipolaire depressie

Dit is de meest voorkomende vorm van depressie. Als wij het in de volksmond hebben over 'depressie' dan hebben we het over deze vorm van depressie. Deze vorm van depressie kenmerkt zic door een lange aan één gesloten periode van somberheid en neerslachtigheid. Vaak wordt van deze vorm van depressie gesproken, indien iemand al enkele maanden of meer niet in staat is om zich ook maar enigzins gelukkig te voelen of plezier te ervaren. Het gevoel van ongelukkig zijn is niet te vermijden en en de wereld wordt steeds zwaarder om nog te trotseren. Het gevoel van controle hebben op je eigen leven verdwijnt ook en het wordt steeds latiger om nog te kunnen onstapannen. Naar mate deze vorm van depressie aanhoudt, kunnen de symptomen ernstiger worden met zelfmoordgedachtes, auto-mutilatie (zelf pijniging) en paniekaanvallen. 

Uit een uitgebreide studie van onderzoekers van de universiteit van Queensland blijkt dat depressiviteit een steeds groter probleem wordt wereldwijd. Het aantal levensjaren waarin mensen zich depressief voelen is sinds 1990 explossief gestegen met 37%. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat we in Nederland meer dan een meer dan anderhalf miljoen mensen leiden aan depressiviteit, elk jaar.

Dystieme stoornis

Dit een lichtere vorm van depressiviteit. Deze vorm kenmerkt zich doordat er doorgaans minder symptomen van depressiviteit aanwezig zijn.  En de symptomen zelf doen zich in een minder heftige vorm voor. Ook is het mogelijk om goede dagen te ervaren in het geval van een Dystieme stoornis. Het gevoel is wel doorgaans meetsla depressief, maar er zijn dus ook dagen waarop men het leven tevreden in kan zien. Er is pas sprake van een dystieme stoornis als twee jaar lang deze mildere vorm van depressiviteit aanhoudt.

Bipolaire stoornis / manische depressiviteit

Manische depressiviteit kenmerkt zich door perioden van pieken en dalen. Manische depressiviteit wordt ook wel een Bipolaire stoornis genoemd.  Het ene moment voelt iemand zich 'on top of the world' en niks of niemand kan hem/haar tegenhouden. Deze persoon barst van de energie en is in staat om alles voor elkaar te krijgen. Maar het andere moment valt deze persoon in een zwart gat. De wereld verduistert en alles en iedereen lijkt zich opeens tegen je te keren. Het is moeilijk om je op dat moment staande te houden. Deze wisselingen in gemoedtoestand kunnen zomaar optreden zonder dat daar echt concrete aanwijzingen voor te vinden zijn.

Door op tijd de symptomen te leren herkennen voor een verandering van de gemoedstoestand, kan een manische depressie goed behandelbaar worden. Het accepteren en aanvaarden van deze ziekte kan ook een heel groot aandel leveren in het behandelen van deze ziekte. Soms kunnen medicijnen ook heel goed helpen bij het beheersen van manische depressiviteit, omdat het vaak te maken heeft met slechte regulatie van de hormonen. Veel medicijnen kunnen adequaat inspelen op hormonen regulatie.

Chronische depressie

Een Chronische depressie is vaak een unipolaire depressie die na behandeling toch terug blijft komen. Iemand die uit zijn depressie komt, heeft namelijk een kans op terugval. En er wordt wel gezegd dat iemand die een terugval krijgt, steeds vatbaarder wordt om terug te blijven vallen in depressieve staat. Iemand die continu meemaakt dat die volledig uit zijn/haar depressie is gekomen en binnen enkele maanden zich weer depressief voelt, kan een chronische depressie hebben.

Postnatale depressie

Veel vrouwen die zwanger raken kunnen na de bevalling last krijgen van een 'postnatale depressie'. Deze vorm van depressie lijkt erg veel op een normale depressie en heeft soortgelijke symptomen. Het kenmerkende aan deze vorm van depressie is dat de angst die zich voordoet, zich vooral kenmerkt in een angst van dat de moeder bang is dat ze haar eigen baby iets aan zou kunnen doen. Deze angsten kunnen soms werkelijkheid worden, want soms heeft degene met een postnatale depresie zichzelf niet meer onder controle. Het is dan ook belangrijk om de gemoedstoestand van een moeder met een pasgeboren baby in de gaten te houden. Gedurende het eerste jaar na  de bevalling kan een Postnatale depressie opspelen. Gemiddeld krijgen 10% van de Nederlandse vrouwen last van een Postnatale depressie.

Winterdepressie

Een Winterdepressie kenmerkt zich vooral door een periode van neerslachtigheid gedurende een jaar. Meestal speelt deze vorm van depressie op in het najaar en kan duren tot vroeg in het voorjaar. Gedurende een periode van het jaar ziet de wereld er uit alsof het bedekt is met een grijze sluier. En gedurende die periode hebben mensen met een Winterdepressie last van problemen met  slapen, veel stress, neerslachtigheid, niet kunnen concentreren, meer of minder eten en weinig levenslust. Er wordt pas gesproken van een winterdepressie als iemand gedurende meer dan 2 jaar last heeft van depressieve kenmerken in de winterperiode van het jaar.

Deze vorm van depressie wordt veelal verklaard vanuit een tekort aan zonlicht. Veel mensen met een winterdepressie zijn dan ook snel geholpen met een adequate lichttherapie, of/en het bijslikken van bepaalde vitaminen.

Verschillende soorten depressies

Zo zijn er verschillende soorten van depressies. Veel psychologen en psychiaters maken hier nog onderscheid in. Maar uit steeds meer onderzoek blijkt dat de meeste vormen van een depressie voornamelijk wordt veroorzaakt door langdurige stress. Langdurige stress zorgt er voor dat er fundematele veranderingen optreden in het brein, waardoor signalen van de wereld ook anders geïnterpreteerd worden. De signalen en informatie van de wereld wordt steeds meer 'zwart' en angstiger en onzekerder geïnterpreteerd. Lees meer over wat een depressie verandert in het brein.

De oorzaken van een depressie

Iedereen kan om wat voor reden dan ook in een depressie belanden. Vroeg of laat hebben wij allemaal met obstakels en barrieres te maken in het leven, die ons even te veel kunnen worden. Vaak treed er een langdurige periode van stress op die een aanslag pleegt op onze hersenen. En soms heeft het te maken met een fysieke oorzaak, zoals een slecht werkende schildklier. Lees meer over de mogelijke oorzaken van een depressie.

Symptomen van een depressie

Als men aan een depressie denkt, denkt men vaak aan een pessimist die altijd negatief is. Dit is ten dele waar. Ook iemand die depressief is hoeft niet van oorsprong een zwartgallig persoon te zijn. Iemand die depressief is kan ook nog steeds wel in staat zijn om te lachen of om vrolijk te zijn en lijken. Maar voor iemand die toch echt te maken heeft met depressiviteit is het overhersende gevoel toch zeker wel somberheid. Behalve somberheid zijn er nog veel meer symptomen die aangemerkt worden als kenmerken van depressiviteit. Voor het stellen van een diagnose worden bepaalde richtlijnen gehanteerd aan de hand van meerdere depressie symptomen.

Depressie test

Veel mensen speuren eerst het internet af om informatie in te winnen over depressiviteit. Vaak kennen ze iemand die depressief is of ze zijn ze zelf aan het uitzoeken of ze depressief zijn. Het is tegenwoordig al snel en makkelijk om te testen of iemand depressief is. Veel psychologen en psychiaters maken geberuik van de DASS 42 vragenlijst om vast te stellen of iemand daadwerkelijk depressief is. Wil jij nu weten of jij misschien depressief bent? Doe direct de depressie test.