Stress & symptomen

Op deze pagina kun je alles lezen over wat stress precies is, wat symptomen van stress zijn en hoe stress precies werkt in het brein.

 

Wist jij dat zeker 90% van de stress die jij ervaart gebaseerd is op fantasie of zelfs iets waar jij niks aan kan veranderen?”

 

Stress begint vroeg..

Iedereen heeft in zijn leven wel meerdere stressvolle momenten meegemaakt. Vanaf  het moment dat wij als kind op de basisschool belanden, zijn er momenten geweest dat wij moesten presteren. Zo vond je het waarschijnlijk heel spannend om als kind voor de eerste keer een presentatie te geven. Ook al ging het waarschijnlijk over een onderwerp als 'konijnen' en kreeg je geen cijfer voor je presentatie. Maar het gevoel van beoordeeld en wellicht veroordeeld worden heerst dan al wel. En dit gaat gepaard met het gevoel dat jij het graag goed wil doen en moet doen, want anders..
Dit levert stress op.

 

Stress en angst

Zoals je ziet, zijn stress en angst dus nauw verbonden. Men is vaak bezig met de 'Wat als..' vraag. Wat als ik straks niet meer uit mijn woorden kom tijdens de presentatie. Misschien vinden de andere kinderen mij wel dom en dan gaan ze mij uitlachen. Of in het geval van een presentatie op het werk.. ' Wat als ik niet een harde presentatie kan neerzetten waarmee ik de anderen overtuig, misschien vinden ze mij dan minder of niet meer bekwaam voor mijn werk, dan maak ik geen kans meer op promotie. Of in het geval er echt veel van af lijkt te hangen. 'Misschien ontslaan ze mij dan.. en dan heb ik nog veel meer problemen..., hoe moet ik dan..' enzovoort. Vaak komt er een situatie of is er al een situatie op ons bordje gevallen, waarvan de uitkomst nog onzeker is. 

 

90% van onze stress bestaat uit onwerkelijkheid

Zeker 90% van onze stressvolle gedachten gaan over situaties die zich nog niet hebben voorgedaan. En het merendeel van deze bedachte situaties zal zich ook niet voordoen. Heb je wel eens meegemaakt dat je iets moest doen, bijvoorbeeld een gesprek aan gaan met iemand. En dat jij daar vreselijk tegenop zag, want je moest iets bespreken wat wellicht gevoelig lag. En uiteindelijk bleek het reuze mee te vallen. En kon jij je misschien zelfs bedenken, is dit nou waar ik zo tegenop zag? Dit is typisch zo’n situatie waar jij waarschijnlijk veel stress van hebt ondervonden. Omdat je aan het nadenken was over de meest negatieve uitkomsten van dat gesprek, de meest negatieve uitkomsten op die situatie, terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet waar bleek te zijn.

 

Onzekerheid en angst vergroot stress

Onzekerheid en angst zijn sterk gerelateerd. Men gaat bij onzekerheid, vaak van natura de 'doem' scenario's bedenken, want de gunstige scenario's hebben geen of alleen maar positieve effecten op ons zelf. Dus hier schuilt geen gevaar in. Maar de 'doem' scenario's wel! En laat het net zo zijn dat ons brein zich zodanig heeft ontwikkelt dat het getraind is om ons zelf ten allen tijden te beschermen voor gevaar of bedreigingen. 

Dat is namelijk de grondslag van het 'overlevingsinstinct'. Dus van natura zijn wij eigenlijk al getraind om voornamelijk negatief te denken, angsten te bedenken en dit is bijna een automatisme in ons brein. Deze angsten bedenken en visualiseren levert stress op. Want we willen helemaal niet dat het doem scenario uit komt. We moeten dit voorkomen. En dit vereist waarschijnlijk veel inspanning om dit doem scenario te voorkomen. Zo moeten we namelijk de presentatie goed uitwerken, we moeten de presentatie uit ons hoofd kennen, we moeten de presentatie oefenen, we moeten de presentatie echt goed laten aansluiten bij de wensen en behoeften van het publiek en/of opdrachtgever. En zo kunnen we nog wel even doorgaan met een lijst aan inspanningen die we moeten verrichten om de onzekerheid uit te sluiten uit de situatie, om te voorkomen dat het 'doem scenario' werkelijkheid wordt. Maar we leven in Nederland dus dat maakt het allemaal nog net even wat 'leuker' en stressvoller. De presentatie moet gegeven worden op een bepaalde datum dus er heerst ook nog een DEADline, er heerst tijdsdruk. Alleen al het woord DEADline zouden we moeten afschaffen, want als je het niet haalt dan ben je DEAD!? 

 

Onze gedachten maken stress..

Dus om het samen te vatten, we willen geen onzekere uitkomsten, we moeten alle doemscenario's kunnen uitsluiten. En om dit te kunnen doen moeten we ook nog super veel inspanningen verrichten binnen een bepaalde tijd. Dit is in kort samengevat waar onze (onbewuste) gedachten over gaan in het geval zich een 'stressvolle' situatie voordoet. Vaak gaat dit ook nog gepaard met de onzekere vraag: 'Kan ik dit wel, gaat dit mij wel lukken!?' ' En als het niet lukt, wat zegt dit dan over mij?..' En dan gaan we weer allemaal doemscenario's bedenken. Nou je kan je waarschijnlijk heel goed voorstellen dat de bovenstaande situatie stress oplevert. Dus je begrijpt nu dat stress en angst nauw gerelateerd zijn en dat dit een oerinstinct is, vanuit de drang om te overleven en dat dit dus is hoe ons brein van natura werkt. Maar als we nu eens even goed kijken naar waar al deze (automatische) gedachten over gaan. Waar gaan ze dan over? 

 

Stress is discrepantie tussen wens en werkelijkheid..

Ze gaan over een situatie met onzekerheid, doemscenario's, de hoeveelheid inspanningen die we moeten verrichten (waar we eigenlijk geen zin in hebben en tegenop zien). Dus eigenlijk gaan ze over onwenselijke uitkomsten op een situatie en over onzekerheid of we deze onwenselijke uitkomsten kunnen voorkomen. En als we het dan nog korter maken, gaan de gedachten over het verschil tussen wens en werkelijkheid oftewel: stress= discrepantie tussen wens en werkelijkheid. Onthoud dit goed! Als je dit goed begrijpt kan het je leven veranderen. Als je namelijk begrijpt wat stress is en hoe het wordt opgewekt, kan je het ook voorkomen! En minder stress staat gelijk aan een meer tevreden leven. En een meer tevreden leven staat gelijk aan een gelukkiger leven!